Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 255 24 279 -
28/01 kl 01 281 18 299 -
28/01 kl 02 273 15 288 -
28/01 kl 03 232 15 247 -
28/01 kl 04 176 13 189 -
28/01 kl 05 125 8 133 -
28/01 kl 06 91 6 97 -
28/01 kl 07 79 5 84 -
28/01 kl 08 89 5 94 -
28/01 kl 09 121 3 124 -
28/01 kl 10 168 -1 167 -
28/01 kl 11 221 -2 219 -
28/01 kl 12 268 -1 267 -
28/01 kl 13 295 0 295 -
28/01 kl 14 291 4 295 -
28/01 kl 15 254 6 260 -
28/01 kl 16 197 6 203 -
28/01 kl 17 140 8 148 -
28/01 kl 18 95 9 104 -
28/01 kl 19 70 10 80 -
28/01 kl 20 68 17 85 -
28/01 kl 21 90 25 115 -
28/01 kl 22 130 28 158 -
28/01 kl 23 180 30 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 301 345 299 316
Laveste vannstand 83 72 101 80 65
Avvik gult nivå -95 -63 -19 -65 -48
Avvik orange nivå -111 -79 -35 -81 -64
Avvik rødt nivå -121 -89 -45 -91 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm