Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 230 32 262 -
29/01 kl 01 267 31 298 -
29/01 kl 02 278 38 316 -
29/01 kl 03 255 37 292 -
29/01 kl 04 205 35 240 -
29/01 kl 05 149 34 183 -
29/01 kl 06 105 32 137 -
29/01 kl 07 83 28 111 -
29/01 kl 08 83 24 107 -
29/01 kl 09 104 22 126 -
29/01 kl 10 143 24 167 -
29/01 kl 11 193 22 215 -
29/01 kl 12 243 18 261 -
29/01 kl 13 280 16 296 -
29/01 kl 14 293 15 308 -
29/01 kl 15 273 13 286 -
29/01 kl 16 226 10 236 -
29/01 kl 17 168 7 175 -
29/01 kl 18 117 3 120 -
29/01 kl 19 83 0 83 -
29/01 kl 20 70 -5 65 -
29/01 kl 21 80 -6 74 -
29/01 kl 22 110 -7 103 -
29/01 kl 23 154 -6 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 301 345 299 316
Laveste vannstand 83 72 101 80 65
Avvik gult nivå -95 -63 -19 -65 -48
Avvik orange nivå -111 -79 -35 -81 -64
Avvik rødt nivå -121 -89 -45 -91 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm