Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 246 273 262 -
29/01 kl 01 283 312 298 -
29/01 kl 02 293 323 316 -
29/01 kl 03 268 299 292 -
29/01 kl 04 218 244 240 -
29/01 kl 05 162 186 183 -
29/01 kl 06 115 145 137 -
29/01 kl 07 92 123 111 -
29/01 kl 08 94 120 107 -
29/01 kl 09 113 138 126 -
29/01 kl 10 149 177 167 -
29/01 kl 11 200 226 215 -
29/01 kl 12 243 274 261 -
29/01 kl 13 278 313 296 -
29/01 kl 14 290 325 308 -
29/01 kl 15 267 308 286 -
29/01 kl 16 218 255 236 -
29/01 kl 17 154 196 175 -
29/01 kl 18 104 146 120 -
29/01 kl 19 70 109 83 -
29/01 kl 20 55 93 65 -
29/01 kl 21 69 99 74 -
29/01 kl 22 96 123 103 -
29/01 kl 23 137 163 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 307 350 320 325
Laveste vannstand 83 66 94 71 55
Avvik gult nivå -94 -57 -14 -44 -39
Avvik orange nivå -110 -73 -30 -60 -55
Avvik rødt nivå -120 -83 -40 -70 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm