Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 16 43 32 -
29/01 kl 01 16 45 31 -
29/01 kl 02 15 45 38 -
29/01 kl 03 13 44 37 -
29/01 kl 04 13 39 35 -
29/01 kl 05 13 37 34 -
29/01 kl 06 10 40 32 -
29/01 kl 07 9 40 28 -
29/01 kl 08 11 37 24 -
29/01 kl 09 9 34 22 -
29/01 kl 10 6 34 24 -
29/01 kl 11 7 33 22 -
29/01 kl 12 0 31 18 -
29/01 kl 13 -2 33 16 -
29/01 kl 14 -3 32 15 -
29/01 kl 15 -6 35 13 -
29/01 kl 16 -8 29 10 -
29/01 kl 17 -14 28 7 -
29/01 kl 18 -13 29 3 -
29/01 kl 19 -13 26 0 -
29/01 kl 20 -15 23 -5 -
29/01 kl 21 -11 19 -6 -
29/01 kl 22 -14 13 -7 -
29/01 kl 23 -17 9 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 15 54 44 45
Laveste værets virkning 5 -5 -3 -6 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm