Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 1 19 20 28
25/01 kl 14 6 15 21 27
25/01 kl 15 10 8 18 22
25/01 kl 16 12 1 13 16
25/01 kl 17 12 -4 8 10
25/01 kl 18 10 -11 -1 4
25/01 kl 19 7 -16 -9 -1
25/01 kl 20 2 -19 -17 -6
25/01 kl 21 -1 -20 -21 -10
25/01 kl 22 -2 -21 -23 -13
25/01 kl 23 -2 -23 -25 -12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 41 66 8 28
Laveste vannstand -25 -21 0 -10 -5
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm