Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 1 -22 -21 -13
26/01 kl 01 4 -22 -18 -12
26/01 kl 02 9 -22 -13 -9
26/01 kl 03 12 -20 -8 -5
26/01 kl 04 13 -18 -5 1
26/01 kl 05 12 -14 -2 6
26/01 kl 06 10 -9 1 9
26/01 kl 07 6 -4 2 -
26/01 kl 08 1 -2 -1 -
26/01 kl 09 -3 5 2 -
26/01 kl 10 -5 10 5 -
26/01 kl 11 -5 12 7 -
26/01 kl 12 -4 12 8 -
26/01 kl 13 -1 6 5 -
26/01 kl 14 3 2 5 -
26/01 kl 15 8 -2 6 -
26/01 kl 16 10 -4 6 -
26/01 kl 17 11 -4 7 -
26/01 kl 18 10 0 10 -
26/01 kl 19 7 11 18 -
26/01 kl 20 4 17 21 -
26/01 kl 21 0 26 26 -
26/01 kl 22 -2 37 35 -
26/01 kl 23 -2 43 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 41 66 8 28
Laveste vannstand -25 -21 0 -10 -5
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm