Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -24 -22 -21 -13
26/01 kl 01 -22 -19 -18 -12
26/01 kl 02 -16 -13 -13 -9
26/01 kl 03 -11 -9 -8 -5
26/01 kl 04 -8 -5 -5 1
26/01 kl 05 -7 -3 -2 6
26/01 kl 06 -4 0 1 9
26/01 kl 07 -4 1 2 -
26/01 kl 08 -5 0 -1 -
26/01 kl 09 -5 -1 2 -
26/01 kl 10 -5 0 5 -
26/01 kl 11 -3 3 7 -
26/01 kl 12 -1 7 8 -
26/01 kl 13 3 13 5 -
26/01 kl 14 9 18 5 -
26/01 kl 15 16 26 6 -
26/01 kl 16 18 29 6 -
26/01 kl 17 19 32 7 -
26/01 kl 18 19 34 10 -
26/01 kl 19 19 33 18 -
26/01 kl 20 21 33 21 -
26/01 kl 21 24 34 26 -
26/01 kl 22 30 38 35 -
26/01 kl 23 33 47 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 47 78 18 40
Laveste vannstand -27 -24 -6 -17 -8
Avvik gult nivå -52 -26 5 -55 -33
Avvik orange nivå -66 -40 -9 -69 -47
Avvik rødt nivå -76 -50 -19 -79 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm