Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 -13 -21 -22 -23
26/01 kl 01 -12 -18 -19 -20
26/01 kl 02 -9 -13 -14 -14
26/01 kl 03 -5 -8 -9 -9
26/01 kl 04 1 -5 -6 -7
26/01 kl 05 6 -2 -4 -4
26/01 kl 06 9 1 -1 -1
26/01 kl 07 13 2 1 1
26/01 kl 08 13 -1 0 0
26/01 kl 09 13 2 2 5
26/01 kl 10 11 5 5 7
26/01 kl 11 9 7 6 6
26/01 kl 12 6 8 5 5
26/01 kl 13 0 5 4 3
26/01 kl 14 3 5 4 0
26/01 kl 15 5 6 5 2
26/01 kl 16 7 6 6 3
26/01 kl 17 12 7 8 5
26/01 kl 18 14 10 12 13
26/01 kl 19 22 18 20 20
26/01 kl 20 23 21 23 23
26/01 kl 21 26 26 28 29
26/01 kl 22 30 35 36 37
26/01 kl 23 36 41 41 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 21 41 66 8 28
Max fra modell: 25.01 18 20 41 65 6 40
Max fra modell: 25.01 12 20 42 65 4 40
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm