Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -1 46 45 -
27/01 kl 01 2 48 50 -
27/01 kl 02 6 49 55 -
27/01 kl 03 10 49 59 -
27/01 kl 04 13 53 66 -
27/01 kl 05 12 54 66 -
27/01 kl 06 10 54 64 -
27/01 kl 07 8 55 63 -
27/01 kl 08 3 55 58 -
27/01 kl 09 -1 51 50 -
27/01 kl 10 -4 48 44 -
27/01 kl 11 -6 43 37 -
27/01 kl 12 -5 38 33 -
27/01 kl 13 -2 33 31 -
27/01 kl 14 1 30 31 -
27/01 kl 15 5 25 30 -
27/01 kl 16 8 20 28 -
27/01 kl 17 10 17 27 -
27/01 kl 18 9 13 22 -
27/01 kl 19 8 11 19 -
27/01 kl 20 5 7 12 -
27/01 kl 21 1 6 7 -
27/01 kl 22 -2 5 3 -
27/01 kl 23 -4 4 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 41 66 8 28
Laveste vannstand -25 -21 0 -10 -5
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm