Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -3 3 0 -
28/01 kl 01 0 2 2 -
28/01 kl 02 3 1 4 -
28/01 kl 03 7 -1 6 -
28/01 kl 04 11 -3 8 -
28/01 kl 05 12 -5 7 -
28/01 kl 06 11 -6 5 -
28/01 kl 07 8 -7 1 -
28/01 kl 08 5 -7 -2 -
28/01 kl 09 1 -6 -5 -
28/01 kl 10 -3 -5 -8 -
28/01 kl 11 -6 -4 -10 -
28/01 kl 12 -6 -3 -9 -
28/01 kl 13 -4 -3 -7 -
28/01 kl 14 -2 -3 -5 -
28/01 kl 15 2 -3 -1 -
28/01 kl 16 6 -4 2 -
28/01 kl 17 8 -6 2 -
28/01 kl 18 9 -6 3 -
28/01 kl 19 8 -7 1 -
28/01 kl 20 6 -7 -1 -
28/01 kl 21 3 -6 -3 -
28/01 kl 22 -1 -5 -6 -
28/01 kl 23 -4 -3 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 41 66 8 28
Laveste vannstand -25 -21 0 -10 -5
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm