Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 4 0 -1 -2
28/01 kl 01 4 2 1 -1
28/01 kl 02 5 4 3 0
28/01 kl 03 5 6 4 2
28/01 kl 04 8 8 6 4
28/01 kl 05 8 7 6 3
28/01 kl 06 8 5 4 1
28/01 kl 07 5 1 0 -2
28/01 kl 08 3 -2 -3 -4
28/01 kl 09 -1 -5 -6 -7
28/01 kl 10 -6 -8 -9 -10
28/01 kl 11 -8 -10 -10 -12
28/01 kl 12 -11 -9 -9 -11
28/01 kl 13 -12 -7 -5 -10
28/01 kl 14 -11 -5 -4 -8
28/01 kl 15 -9 -1 -1 -4
28/01 kl 16 -7 2 2 0
28/01 kl 17 -4 2 3 2
28/01 kl 18 -3 3 2 3
28/01 kl 19 -3 1 1 3
28/01 kl 20 -2 -1 0 1
28/01 kl 21 -4 -3 0 0
28/01 kl 22 -5 -6 -2 -3
28/01 kl 23 -4 -7 -1 -4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 21 41 66 8 28
Max fra modell: 25.01 18 20 41 65 6 40
Max fra modell: 25.01 12 20 42 65 4 40
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm