Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -4 -1 -5 -
29/01 kl 01 -3 0 -3 -
29/01 kl 02 0 2 2 -
29/01 kl 03 3 3 6 -
29/01 kl 04 8 4 12 -
29/01 kl 05 11 5 16 -
29/01 kl 06 11 6 17 -
29/01 kl 07 9 8 17 -
29/01 kl 08 7 11 18 -
29/01 kl 09 3 14 17 -
29/01 kl 10 -1 17 16 -
29/01 kl 11 -5 19 14 -
29/01 kl 12 -6 20 14 -
29/01 kl 13 -6 21 15 -
29/01 kl 14 -4 22 18 -
29/01 kl 15 -2 21 19 -
29/01 kl 16 2 21 23 -
29/01 kl 17 6 20 26 -
29/01 kl 18 8 20 28 -
29/01 kl 19 8 20 28 -
29/01 kl 20 7 20 27 -
29/01 kl 21 5 19 24 -
29/01 kl 22 1 19 20 -
29/01 kl 23 -3 18 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 41 66 8 28
Laveste vannstand -25 -21 0 -10 -5
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm