Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 -2 -5 2 -1
29/01 kl 01 0 -3 4 2
29/01 kl 02 1 2 8 8
29/01 kl 03 4 6 12 14
29/01 kl 04 8 12 18 21
29/01 kl 05 11 16 21 25
29/01 kl 06 13 17 22 25
29/01 kl 07 16 17 23 25
29/01 kl 08 16 18 23 25
29/01 kl 09 19 17 22 23
29/01 kl 10 16 16 22 23
29/01 kl 11 15 14 21 22
29/01 kl 12 14 14 22 24
29/01 kl 13 12 15 24 26
29/01 kl 14 12 18 27 30
29/01 kl 15 14 19 30 33
29/01 kl 16 16 23 34 36
29/01 kl 17 20 26 38 39
29/01 kl 18 24 28 40 40
29/01 kl 19 26 28 39 38
29/01 kl 20 28 27 36 35
29/01 kl 21 28 24 32 31
29/01 kl 22 24 20 26 25
29/01 kl 23 20 15 19 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 21 41 66 8 28
Max fra modell: 25.01 18 20 41 65 6 40
Max fra modell: 25.01 12 20 42 65 4 40
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm