Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 50 19 69 77
25/01 kl 14 55 15 70 76
25/01 kl 15 59 8 67 71
25/01 kl 16 61 1 62 65
25/01 kl 17 61 -4 57 59
25/01 kl 18 59 -11 48 53
25/01 kl 19 56 -16 40 48
25/01 kl 20 51 -19 32 43
25/01 kl 21 48 -20 28 39
25/01 kl 22 47 -21 26 36
25/01 kl 23 47 -23 24 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 90 115 57 77
Laveste vannstand 24 28 49 39 44
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm