Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 69 69 69 77
25/01 kl 14 69 70 70 76
25/01 kl 15 67 67 67 71
25/01 kl 16 62 62 62 65
25/01 kl 17 56 57 57 59
25/01 kl 18 48 49 48 53
25/01 kl 19 39 40 40 48
25/01 kl 20 31 32 32 43
25/01 kl 21 26 27 28 39
25/01 kl 22 23 25 26 36
25/01 kl 23 22 24 24 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 96 127 67 89
Laveste vannstand 22 25 43 32 41
Avvik gult nivå -52 -26 5 -55 -33
Avvik orange nivå -66 -40 -9 -69 -47
Avvik rødt nivå -76 -50 -19 -79 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm