Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 78 - - 69
25/01 kl 13 77 69 69 68
25/01 kl 14 76 70 69 68
25/01 kl 15 71 67 67 66
25/01 kl 16 65 62 61 61
25/01 kl 17 59 57 56 56
25/01 kl 18 53 48 48 47
25/01 kl 19 48 40 39 39
25/01 kl 20 43 32 31 31
25/01 kl 21 39 28 27 26
25/01 kl 22 36 26 25 24
25/01 kl 23 37 24 24 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 70 90 115 57 77
Max fra modell: 25.01 18 69 90 114 55 89
Max fra modell: 25.01 12 69 91 114 53 89
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm