Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 19 19 19 27
25/01 kl 14 14 15 15 21
25/01 kl 15 8 8 8 12
25/01 kl 16 1 1 1 4
25/01 kl 17 -5 -4 -4 -2
25/01 kl 18 -11 -10 -11 -6
25/01 kl 19 -17 -16 -16 -8
25/01 kl 20 -20 -19 -19 -8
25/01 kl 21 -22 -21 -20 -9
25/01 kl 22 -24 -22 -21 -11
25/01 kl 23 -25 -23 -23 -10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 49 66 10 32
Laveste værets virkning -25 -26 -2 -11 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm