Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 50 -22 28 36
26/01 kl 01 53 -22 31 37
26/01 kl 02 58 -22 36 40
26/01 kl 03 61 -20 41 44
26/01 kl 04 62 -18 44 50
26/01 kl 05 61 -14 47 55
26/01 kl 06 59 -9 50 58
26/01 kl 07 55 -4 51 -
26/01 kl 08 50 -2 48 -
26/01 kl 09 46 5 51 -
26/01 kl 10 44 10 54 -
26/01 kl 11 44 12 56 -
26/01 kl 12 45 12 57 -
26/01 kl 13 48 6 54 -
26/01 kl 14 52 2 54 -
26/01 kl 15 57 -2 55 -
26/01 kl 16 59 -4 55 -
26/01 kl 17 60 -4 56 -
26/01 kl 18 59 0 59 -
26/01 kl 19 56 11 67 -
26/01 kl 20 53 17 70 -
26/01 kl 21 49 26 75 -
26/01 kl 22 47 37 84 -
26/01 kl 23 47 43 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 90 115 57 77
Laveste vannstand 24 28 49 39 44
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm