Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 25 27 28 36
26/01 kl 01 27 30 31 37
26/01 kl 02 33 36 36 40
26/01 kl 03 38 40 41 44
26/01 kl 04 41 44 44 50
26/01 kl 05 42 46 47 55
26/01 kl 06 45 49 50 58
26/01 kl 07 45 50 51 -
26/01 kl 08 44 49 48 -
26/01 kl 09 44 48 51 -
26/01 kl 10 44 49 54 -
26/01 kl 11 46 52 56 -
26/01 kl 12 48 56 57 -
26/01 kl 13 52 62 54 -
26/01 kl 14 58 67 54 -
26/01 kl 15 65 75 55 -
26/01 kl 16 67 78 55 -
26/01 kl 17 68 81 56 -
26/01 kl 18 68 83 59 -
26/01 kl 19 68 82 67 -
26/01 kl 20 70 82 70 -
26/01 kl 21 73 83 75 -
26/01 kl 22 79 87 84 -
26/01 kl 23 82 96 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 96 127 67 89
Laveste vannstand 22 25 43 32 41
Avvik gult nivå -52 -26 5 -55 -33
Avvik orange nivå -66 -40 -9 -69 -47
Avvik rødt nivå -76 -50 -19 -79 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm