Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 48 46 94 -
27/01 kl 01 51 48 99 -
27/01 kl 02 55 49 104 -
27/01 kl 03 59 49 108 -
27/01 kl 04 62 53 115 -
27/01 kl 05 61 54 115 -
27/01 kl 06 59 54 113 -
27/01 kl 07 57 55 112 -
27/01 kl 08 52 55 107 -
27/01 kl 09 48 51 99 -
27/01 kl 10 45 48 93 -
27/01 kl 11 43 43 86 -
27/01 kl 12 44 38 82 -
27/01 kl 13 47 33 80 -
27/01 kl 14 50 30 80 -
27/01 kl 15 54 25 79 -
27/01 kl 16 57 20 77 -
27/01 kl 17 59 17 76 -
27/01 kl 18 58 13 71 -
27/01 kl 19 57 11 68 -
27/01 kl 20 54 7 61 -
27/01 kl 21 50 6 56 -
27/01 kl 22 47 5 52 -
27/01 kl 23 45 4 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 90 115 57 77
Laveste vannstand 24 28 49 39 44
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm