Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 39 57 46 -
27/01 kl 01 41 63 48 -
27/01 kl 02 41 65 49 -
27/01 kl 03 42 66 49 -
27/01 kl 04 42 65 53 -
27/01 kl 05 40 61 54 -
27/01 kl 06 40 60 54 -
27/01 kl 07 41 59 55 -
27/01 kl 08 42 58 55 -
27/01 kl 09 41 56 51 -
27/01 kl 10 40 53 48 -
27/01 kl 11 38 50 43 -
27/01 kl 12 35 47 38 -
27/01 kl 13 31 43 33 -
27/01 kl 14 25 37 30 -
27/01 kl 15 19 31 25 -
27/01 kl 16 15 27 20 -
27/01 kl 17 12 24 17 -
27/01 kl 18 9 21 13 -
27/01 kl 19 6 19 11 -
27/01 kl 20 5 16 7 -
27/01 kl 21 3 15 6 -
27/01 kl 22 0 13 5 -
27/01 kl 23 -2 10 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 49 66 10 32
Laveste værets virkning -25 -26 -2 -11 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm