Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 46 3 49 -
28/01 kl 01 49 2 51 -
28/01 kl 02 52 1 53 -
28/01 kl 03 56 -1 55 -
28/01 kl 04 60 -3 57 -
28/01 kl 05 61 -5 56 -
28/01 kl 06 60 -6 54 -
28/01 kl 07 57 -7 50 -
28/01 kl 08 54 -7 47 -
28/01 kl 09 50 -6 44 -
28/01 kl 10 46 -5 41 -
28/01 kl 11 43 -4 39 -
28/01 kl 12 43 -3 40 -
28/01 kl 13 45 -3 42 -
28/01 kl 14 47 -3 44 -
28/01 kl 15 51 -3 48 -
28/01 kl 16 55 -4 51 -
28/01 kl 17 57 -6 51 -
28/01 kl 18 58 -6 52 -
28/01 kl 19 57 -7 50 -
28/01 kl 20 55 -7 48 -
28/01 kl 21 52 -6 46 -
28/01 kl 22 48 -5 43 -
28/01 kl 23 45 -3 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 90 115 57 77
Laveste vannstand 24 28 49 39 44
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm