Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 41 53 49 -
28/01 kl 01 42 55 51 -
28/01 kl 02 44 56 53 -
28/01 kl 03 47 59 55 -
28/01 kl 04 51 63 57 -
28/01 kl 05 51 63 56 -
28/01 kl 06 50 62 54 -
28/01 kl 07 46 59 50 -
28/01 kl 08 44 56 47 -
28/01 kl 09 39 52 44 -
28/01 kl 10 35 48 41 -
28/01 kl 11 32 46 39 -
28/01 kl 12 33 47 40 -
28/01 kl 13 35 51 42 -
28/01 kl 14 38 54 44 -
28/01 kl 15 43 59 48 -
28/01 kl 16 46 63 51 -
28/01 kl 17 47 65 51 -
28/01 kl 18 48 67 52 -
28/01 kl 19 47 66 50 -
28/01 kl 20 45 64 48 -
28/01 kl 21 43 62 46 -
28/01 kl 22 40 58 43 -
28/01 kl 23 39 55 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 96 127 67 89
Laveste vannstand 22 25 43 32 41
Avvik gult nivå -52 -26 5 -55 -33
Avvik orange nivå -66 -40 -9 -69 -47
Avvik rødt nivå -76 -50 -19 -79 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm