Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -5 7 3 -
28/01 kl 01 -7 6 2 -
28/01 kl 02 -8 4 1 -
28/01 kl 03 -9 3 -1 -
28/01 kl 04 -9 3 -3 -
28/01 kl 05 -10 2 -5 -
28/01 kl 06 -10 2 -6 -
28/01 kl 07 -11 2 -7 -
28/01 kl 08 -10 2 -7 -
28/01 kl 09 -11 2 -6 -
28/01 kl 10 -11 2 -5 -
28/01 kl 11 -11 3 -4 -
28/01 kl 12 -10 4 -3 -
28/01 kl 13 -10 6 -3 -
28/01 kl 14 -9 7 -3 -
28/01 kl 15 -8 8 -3 -
28/01 kl 16 -9 8 -4 -
28/01 kl 17 -10 8 -6 -
28/01 kl 18 -10 9 -6 -
28/01 kl 19 -10 9 -7 -
28/01 kl 20 -10 9 -7 -
28/01 kl 21 -9 10 -6 -
28/01 kl 22 -8 10 -5 -
28/01 kl 23 -6 10 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 49 66 10 32
Laveste værets virkning -25 -26 -2 -11 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm