Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 45 -1 44 -
29/01 kl 01 46 0 46 -
29/01 kl 02 49 2 51 -
29/01 kl 03 52 3 55 -
29/01 kl 04 57 4 61 -
29/01 kl 05 60 5 65 -
29/01 kl 06 60 6 66 -
29/01 kl 07 58 8 66 -
29/01 kl 08 56 11 67 -
29/01 kl 09 52 14 66 -
29/01 kl 10 48 17 65 -
29/01 kl 11 44 19 63 -
29/01 kl 12 43 20 63 -
29/01 kl 13 43 21 64 -
29/01 kl 14 45 22 67 -
29/01 kl 15 47 21 68 -
29/01 kl 16 51 21 72 -
29/01 kl 17 55 20 75 -
29/01 kl 18 57 20 77 -
29/01 kl 19 57 20 77 -
29/01 kl 20 56 20 76 -
29/01 kl 21 54 19 73 -
29/01 kl 22 50 19 69 -
29/01 kl 23 46 18 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 90 115 57 77
Laveste vannstand 24 28 49 39 44
Avvik gult nivå -52 -32 -7 -65 -45
Avvik orange nivå -66 -46 -21 -79 -59
Avvik rødt nivå -76 -56 -31 -89 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm