Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 41 55 44 -
29/01 kl 01 43 59 46 -
29/01 kl 02 47 64 51 -
29/01 kl 03 51 69 55 -
29/01 kl 04 57 75 61 -
29/01 kl 05 62 79 65 -
29/01 kl 06 63 80 66 -
29/01 kl 07 62 79 66 -
29/01 kl 08 62 79 67 -
29/01 kl 09 59 77 66 -
29/01 kl 10 56 75 65 -
29/01 kl 11 53 72 63 -
29/01 kl 12 53 71 63 -
29/01 kl 13 53 73 64 -
29/01 kl 14 55 75 67 -
29/01 kl 15 57 78 68 -
29/01 kl 16 61 83 72 -
29/01 kl 17 65 87 75 -
29/01 kl 18 67 89 77 -
29/01 kl 19 66 88 77 -
29/01 kl 20 62 87 76 -
29/01 kl 21 58 84 73 -
29/01 kl 22 51 78 69 -
29/01 kl 23 45 72 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 96 127 67 89
Laveste vannstand 22 25 43 32 41
Avvik gult nivå -52 -26 5 -55 -33
Avvik orange nivå -66 -40 -9 -69 -47
Avvik rødt nivå -76 -50 -19 -79 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm