Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 47 44 51 48
29/01 kl 01 49 46 53 51
29/01 kl 02 50 51 57 57
29/01 kl 03 53 55 61 63
29/01 kl 04 57 61 67 70
29/01 kl 05 60 65 70 74
29/01 kl 06 62 66 71 74
29/01 kl 07 65 66 72 74
29/01 kl 08 65 67 72 74
29/01 kl 09 68 66 71 72
29/01 kl 10 65 65 71 72
29/01 kl 11 64 63 70 71
29/01 kl 12 63 63 71 73
29/01 kl 13 61 64 73 75
29/01 kl 14 61 67 76 79
29/01 kl 15 63 68 79 82
29/01 kl 16 65 72 83 85
29/01 kl 17 69 75 87 88
29/01 kl 18 73 77 89 89
29/01 kl 19 75 77 88 87
29/01 kl 20 77 76 85 84
29/01 kl 21 77 73 81 80
29/01 kl 22 73 69 75 74
29/01 kl 23 69 64 68 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 70 90 115 57 77
Max fra modell: 25.01 18 69 90 114 55 89
Max fra modell: 25.01 12 69 91 114 53 89
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm