Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -4 10 -1 -
29/01 kl 01 -3 13 0 -
29/01 kl 02 -2 15 2 -
29/01 kl 03 -1 17 3 -
29/01 kl 04 0 18 4 -
29/01 kl 05 2 19 5 -
29/01 kl 06 3 20 6 -
29/01 kl 07 4 21 8 -
29/01 kl 08 6 23 11 -
29/01 kl 09 7 25 14 -
29/01 kl 10 8 27 17 -
29/01 kl 11 9 28 19 -
29/01 kl 12 10 28 20 -
29/01 kl 13 10 30 21 -
29/01 kl 14 10 30 22 -
29/01 kl 15 10 31 21 -
29/01 kl 16 10 32 21 -
29/01 kl 17 10 32 20 -
29/01 kl 18 10 32 20 -
29/01 kl 19 9 31 20 -
29/01 kl 20 6 31 20 -
29/01 kl 21 4 30 19 -
29/01 kl 22 1 28 19 -
29/01 kl 23 -1 26 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 49 66 10 32
Laveste værets virkning -25 -26 -2 -11 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm