Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 -30 10 -20 -10
25/01 kl 14 25 9 34 44
25/01 kl 15 77 12 89 95
25/01 kl 16 115 9 124 130
25/01 kl 17 128 7 135 141
25/01 kl 18 114 8 122 124
25/01 kl 19 76 6 82 83
25/01 kl 20 24 4 28 28
25/01 kl 21 -30 3 -27 -27
25/01 kl 22 -75 1 -74 -70
25/01 kl 23 -100 -1 -101 -95

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 122 158 167 187
Laveste vannstand -101 -111 -105 -85 -81
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm