Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 -51 - - -63
25/01 kl 13 -10 -20 -20 -22
25/01 kl 14 44 34 34 32
25/01 kl 15 95 89 88 86
25/01 kl 16 130 124 124 122
25/01 kl 17 141 135 135 133
25/01 kl 18 124 122 121 120
25/01 kl 19 83 82 82 80
25/01 kl 20 28 28 27 25
25/01 kl 21 -27 -27 -28 -30
25/01 kl 22 -70 -74 -75 -77
25/01 kl 23 -95 -101 -102 -103

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 135 122 158 167 187
Max fra modell: 25.01 18 135 121 158 157 178
Max fra modell: 25.01 12 133 120 157 157 177
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm