Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 10 10 10 20
25/01 kl 14 9 10 9 19
25/01 kl 15 11 12 12 18
25/01 kl 16 8 9 9 15
25/01 kl 17 6 8 7 13
25/01 kl 18 6 8 8 10
25/01 kl 19 4 6 6 7
25/01 kl 20 2 3 4 4
25/01 kl 21 1 2 3 3
25/01 kl 22 -1 1 1 5
25/01 kl 23 -2 0 -1 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 7 37 48 81
Laveste værets virkning -2 -19 2 12 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm