Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -93 32 -61 -
29/01 kl 01 -112 31 -81 -
29/01 kl 02 -100 31 -69 -
29/01 kl 03 -62 30 -32 -
29/01 kl 04 -8 31 23 -
29/01 kl 05 45 30 75 -
29/01 kl 06 85 30 115 -
29/01 kl 07 102 31 133 -
29/01 kl 08 92 36 128 -
29/01 kl 09 59 41 100 -
29/01 kl 10 13 45 58 -
29/01 kl 11 -35 48 13 -
29/01 kl 12 -73 51 -22 -
29/01 kl 13 -92 51 -41 -
29/01 kl 14 -82 53 -29 -
29/01 kl 15 -46 59 13 -
29/01 kl 16 8 60 68 -
29/01 kl 17 63 60 123 -
29/01 kl 18 105 61 166 -
29/01 kl 19 124 63 187 -
29/01 kl 20 116 61 177 -
29/01 kl 21 82 61 143 -
29/01 kl 22 32 65 97 -
29/01 kl 23 -24 69 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 122 158 167 187
Laveste vannstand -101 -111 -105 -85 -81
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm