Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 164 10 174 184
25/01 kl 14 219 9 228 238
25/01 kl 15 271 12 283 289
25/01 kl 16 309 9 318 324
25/01 kl 17 322 7 329 335
25/01 kl 18 308 8 316 318
25/01 kl 19 270 6 276 277
25/01 kl 20 218 4 222 222
25/01 kl 21 164 3 167 167
25/01 kl 22 119 1 120 124
25/01 kl 23 94 -1 93 99

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 316 352 361 381
Laveste vannstand 93 83 89 109 113
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm