Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 174 174 174 184
25/01 kl 14 228 229 228 238
25/01 kl 15 282 283 283 289
25/01 kl 16 317 318 318 324
25/01 kl 17 328 330 329 335
25/01 kl 18 314 316 316 318
25/01 kl 19 274 276 276 277
25/01 kl 20 220 221 222 222
25/01 kl 21 165 166 167 167
25/01 kl 22 118 120 120 124
25/01 kl 23 92 94 93 99

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 321 359 365 391
Laveste vannstand 92 83 87 107 96
Avvik gult nivå -60 -69 -31 -25 1
Avvik orange nivå -78 -87 -49 -43 -17
Avvik rødt nivå -88 -97 -59 -53 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm