Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 143 - - 131
25/01 kl 13 184 174 174 172
25/01 kl 14 238 228 228 226
25/01 kl 15 289 283 282 280
25/01 kl 16 324 318 318 316
25/01 kl 17 335 329 329 327
25/01 kl 18 318 316 315 314
25/01 kl 19 277 276 276 274
25/01 kl 20 222 222 221 219
25/01 kl 21 167 167 166 164
25/01 kl 22 124 120 119 117
25/01 kl 23 99 93 92 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 329 316 352 361 381
Max fra modell: 25.01 18 329 315 352 351 372
Max fra modell: 25.01 12 327 314 351 351 371
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm