Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 96 -1 95 100
26/01 kl 01 126 -2 124 129
26/01 kl 02 175 -6 169 178
26/01 kl 03 227 -7 220 230
26/01 kl 04 270 -8 262 271
26/01 kl 05 294 -9 285 291
26/01 kl 06 292 -12 280 286
26/01 kl 07 265 -13 252 -
26/01 kl 08 221 -14 207 -
26/01 kl 09 172 -15 157 -
26/01 kl 10 128 -16 112 -
26/01 kl 11 102 -17 85 -
26/01 kl 12 102 -19 83 -
26/01 kl 13 132 -18 114 -
26/01 kl 14 183 -16 167 -
26/01 kl 15 241 -13 228 -
26/01 kl 16 291 -12 279 -
26/01 kl 17 321 -10 311 -
26/01 kl 18 324 -8 316 -
26/01 kl 19 298 -6 292 -
26/01 kl 20 251 -3 248 -
26/01 kl 21 195 0 195 -
26/01 kl 22 141 3 144 -
26/01 kl 23 101 4 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 316 352 361 381
Laveste vannstand 93 83 89 109 113
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm