Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 100 95 94 93
26/01 kl 01 129 124 123 122
26/01 kl 02 178 169 168 167
26/01 kl 03 230 220 220 218
26/01 kl 04 271 262 262 260
26/01 kl 05 291 285 284 282
26/01 kl 06 286 280 279 278
26/01 kl 07 257 252 251 251
26/01 kl 08 211 207 206 206
26/01 kl 09 160 157 155 155
26/01 kl 10 116 112 112 111
26/01 kl 11 90 85 85 83
26/01 kl 12 90 83 83 81
26/01 kl 13 119 114 115 113
26/01 kl 14 171 167 167 165
26/01 kl 15 232 228 226 224
26/01 kl 16 283 279 277 277
26/01 kl 17 315 311 310 309
26/01 kl 18 320 316 315 314
26/01 kl 19 295 292 292 291
26/01 kl 20 248 248 248 247
26/01 kl 21 191 195 195 195
26/01 kl 22 140 144 144 143
26/01 kl 23 101 105 105 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 329 316 352 361 381
Max fra modell: 25.01 18 329 315 352 351 372
Max fra modell: 25.01 12 327 314 351 351 371
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm