Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 85 4 89 -
27/01 kl 01 100 5 105 -
27/01 kl 02 141 6 147 -
27/01 kl 03 195 6 201 -
27/01 kl 04 246 6 252 -
27/01 kl 05 284 7 291 -
27/01 kl 06 298 9 307 -
27/01 kl 07 286 10 296 -
27/01 kl 08 250 12 262 -
27/01 kl 09 202 14 216 -
27/01 kl 10 152 17 169 -
27/01 kl 11 114 21 135 -
27/01 kl 12 97 24 121 -
27/01 kl 13 110 25 135 -
27/01 kl 14 150 27 177 -
27/01 kl 15 207 29 236 -
27/01 kl 16 264 29 293 -
27/01 kl 17 307 28 335 -
27/01 kl 18 326 26 352 -
27/01 kl 19 316 26 342 -
27/01 kl 20 279 27 306 -
27/01 kl 21 226 27 253 -
27/01 kl 22 168 28 196 -
27/01 kl 23 119 25 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 316 352 361 381
Laveste vannstand 93 83 89 109 113
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm