Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 87 89 89 87
27/01 kl 01 102 105 104 102
27/01 kl 02 144 147 146 144
27/01 kl 03 197 201 201 199
27/01 kl 04 248 252 251 251
27/01 kl 05 286 291 289 290
27/01 kl 06 302 307 304 305
27/01 kl 07 290 296 293 294
27/01 kl 08 256 262 258 261
27/01 kl 09 211 216 213 216
27/01 kl 10 164 169 167 169
27/01 kl 11 130 135 132 132
27/01 kl 12 118 121 118 117
27/01 kl 13 134 135 132 130
27/01 kl 14 177 177 173 173
27/01 kl 15 236 236 232 232
27/01 kl 16 292 293 289 289
27/01 kl 17 333 335 333 332
27/01 kl 18 350 352 352 351
27/01 kl 19 339 342 343 342
27/01 kl 20 302 306 304 302
27/01 kl 21 249 253 253 249
27/01 kl 22 195 196 194 190
27/01 kl 23 146 144 146 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 329 316 352 361 381
Max fra modell: 25.01 18 329 315 352 351 372
Max fra modell: 25.01 12 327 314 351 351 371
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm