Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 2 7 4 -
27/01 kl 01 3 8 5 -
27/01 kl 02 4 10 6 -
27/01 kl 03 5 10 6 -
27/01 kl 04 3 10 6 -
27/01 kl 05 4 11 7 -
27/01 kl 06 4 12 9 -
27/01 kl 07 4 12 10 -
27/01 kl 08 6 15 12 -
27/01 kl 09 8 18 14 -
27/01 kl 10 10 20 17 -
27/01 kl 11 12 22 21 -
27/01 kl 12 15 26 24 -
27/01 kl 13 16 27 25 -
27/01 kl 14 17 30 27 -
27/01 kl 15 19 33 29 -
27/01 kl 16 21 35 29 -
27/01 kl 17 19 34 28 -
27/01 kl 18 17 33 26 -
27/01 kl 19 19 34 26 -
27/01 kl 20 19 34 27 -
27/01 kl 21 19 34 27 -
27/01 kl 22 20 36 28 -
27/01 kl 23 21 37 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 7 37 48 81
Laveste værets virkning -2 -19 2 12 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm