Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 88 24 112 -
28/01 kl 01 85 24 109 -
28/01 kl 02 112 28 140 -
28/01 kl 03 162 30 192 -
28/01 kl 04 217 31 248 -
28/01 kl 05 265 33 298 -
28/01 kl 06 293 36 329 -
28/01 kl 07 296 37 333 -
28/01 kl 08 272 38 310 -
28/01 kl 09 230 39 269 -
28/01 kl 10 180 38 218 -
28/01 kl 11 134 39 173 -
28/01 kl 12 104 38 142 -
28/01 kl 13 100 37 137 -
28/01 kl 14 126 36 162 -
28/01 kl 15 175 36 211 -
28/01 kl 16 233 35 268 -
28/01 kl 17 285 37 322 -
28/01 kl 18 317 38 355 -
28/01 kl 19 323 38 361 -
28/01 kl 20 300 38 338 -
28/01 kl 21 254 37 291 -
28/01 kl 22 197 36 233 -
28/01 kl 23 143 33 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 316 352 361 381
Laveste vannstand 93 83 89 109 113
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm