Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 119 112 112 110
28/01 kl 01 116 109 110 106
28/01 kl 02 146 140 137 133
28/01 kl 03 198 192 191 185
28/01 kl 04 255 248 246 242
28/01 kl 05 303 298 295 291
28/01 kl 06 330 329 323 321
28/01 kl 07 330 333 327 325
28/01 kl 08 304 310 306 302
28/01 kl 09 260 269 265 261
28/01 kl 10 212 218 215 212
28/01 kl 11 167 173 167 166
28/01 kl 12 137 142 137 135
28/01 kl 13 132 137 132 132
28/01 kl 14 157 162 158 157
28/01 kl 15 208 211 208 204
28/01 kl 16 264 268 268 261
28/01 kl 17 314 322 322 314
28/01 kl 18 343 355 351 345
28/01 kl 19 344 361 350 351
28/01 kl 20 318 338 322 327
28/01 kl 21 270 291 275 281
28/01 kl 22 215 233 219 223
28/01 kl 23 164 176 167 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 329 316 352 361 381
Max fra modell: 25.01 18 329 315 352 351 372
Max fra modell: 25.01 12 327 314 351 351 371
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm