Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 22 38 24 -
28/01 kl 01 22 39 24 -
28/01 kl 02 21 39 28 -
28/01 kl 03 20 39 30 -
28/01 kl 04 21 41 31 -
28/01 kl 05 24 46 33 -
28/01 kl 06 26 48 36 -
28/01 kl 07 25 48 37 -
28/01 kl 08 25 48 38 -
28/01 kl 09 25 48 39 -
28/01 kl 10 27 48 38 -
28/01 kl 11 27 48 39 -
28/01 kl 12 28 47 38 -
28/01 kl 13 29 46 37 -
28/01 kl 14 28 45 36 -
28/01 kl 15 27 45 36 -
28/01 kl 16 25 45 35 -
28/01 kl 17 22 45 37 -
28/01 kl 18 21 43 38 -
28/01 kl 19 20 42 38 -
28/01 kl 20 18 42 38 -
28/01 kl 21 16 41 37 -
28/01 kl 22 14 39 36 -
28/01 kl 23 12 38 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 7 37 48 81
Laveste værets virkning -2 -19 2 12 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm