Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 101 32 133 -
29/01 kl 01 82 31 113 -
29/01 kl 02 94 31 125 -
29/01 kl 03 132 30 162 -
29/01 kl 04 186 31 217 -
29/01 kl 05 239 30 269 -
29/01 kl 06 279 30 309 -
29/01 kl 07 296 31 327 -
29/01 kl 08 286 36 322 -
29/01 kl 09 253 41 294 -
29/01 kl 10 207 45 252 -
29/01 kl 11 159 48 207 -
29/01 kl 12 121 51 172 -
29/01 kl 13 102 51 153 -
29/01 kl 14 112 53 165 -
29/01 kl 15 148 59 207 -
29/01 kl 16 202 60 262 -
29/01 kl 17 257 60 317 -
29/01 kl 18 299 61 360 -
29/01 kl 19 318 63 381 -
29/01 kl 20 310 61 371 -
29/01 kl 21 276 61 337 -
29/01 kl 22 226 65 291 -
29/01 kl 23 170 69 239 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 316 352 361 381
Laveste vannstand 93 83 89 109 113
Avvik gult nivå -61 -74 -38 -29 -9
Avvik orange nivå -79 -92 -56 -47 -27
Avvik rødt nivå -89 -102 -66 -57 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm