Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 114 140 133 -
29/01 kl 01 96 125 113 -
29/01 kl 02 109 140 125 -
29/01 kl 03 148 181 162 -
29/01 kl 04 200 236 217 -
29/01 kl 05 250 293 269 -
29/01 kl 06 289 339 309 -
29/01 kl 07 305 362 327 -
29/01 kl 08 294 355 322 -
29/01 kl 09 259 325 294 -
29/01 kl 10 211 281 252 -
29/01 kl 11 163 232 207 -
29/01 kl 12 128 194 172 -
29/01 kl 13 112 177 153 -
29/01 kl 14 123 189 165 -
29/01 kl 15 162 227 207 -
29/01 kl 16 219 282 262 -
29/01 kl 17 277 336 317 -
29/01 kl 18 320 373 360 -
29/01 kl 19 341 391 381 -
29/01 kl 20 334 384 371 -
29/01 kl 21 301 355 337 -
29/01 kl 22 249 307 291 -
29/01 kl 23 191 250 239 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 321 359 365 391
Laveste vannstand 92 83 87 107 96
Avvik gult nivå -60 -69 -31 -25 1
Avvik orange nivå -78 -87 -49 -43 -17
Avvik rødt nivå -88 -97 -59 -53 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm