Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 13 39 32 -
29/01 kl 01 14 43 31 -
29/01 kl 02 15 46 31 -
29/01 kl 03 16 49 30 -
29/01 kl 04 14 50 31 -
29/01 kl 05 11 54 30 -
29/01 kl 06 10 60 30 -
29/01 kl 07 9 66 31 -
29/01 kl 08 8 69 36 -
29/01 kl 09 6 72 41 -
29/01 kl 10 4 74 45 -
29/01 kl 11 4 73 48 -
29/01 kl 12 7 73 51 -
29/01 kl 13 10 75 51 -
29/01 kl 14 11 77 53 -
29/01 kl 15 14 79 59 -
29/01 kl 16 17 80 60 -
29/01 kl 17 20 79 60 -
29/01 kl 18 21 74 61 -
29/01 kl 19 23 73 63 -
29/01 kl 20 24 74 61 -
29/01 kl 21 25 79 61 -
29/01 kl 22 23 81 65 -
29/01 kl 23 21 80 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 7 37 48 81
Laveste værets virkning -2 -19 2 12 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm