Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 1 26 27 32
25/01 kl 14 5 21 26 28
25/01 kl 15 10 16 26 24
25/01 kl 16 15 7 22 21
25/01 kl 17 18 -3 15 13
25/01 kl 18 15 -10 5 4
25/01 kl 19 10 -14 -4 -2
25/01 kl 20 4 -17 -13 -6
25/01 kl 21 -1 -19 -20 -9
25/01 kl 22 -5 -20 -25 -12
25/01 kl 23 -4 -20 -24 -14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 48 77 17 35
Laveste vannstand -25 -20 4 -7 -5
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm