Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 0 -20 -20 -15
26/01 kl 01 5 -21 -16 -16
26/01 kl 02 7 -21 -14 -15
26/01 kl 03 10 -22 -12 -14
26/01 kl 04 13 -19 -6 -8
26/01 kl 05 15 -17 -2 1
26/01 kl 06 13 -12 1 11
26/01 kl 07 7 -8 -1 -
26/01 kl 08 1 1 2 -
26/01 kl 09 -4 7 3 -
26/01 kl 10 -8 14 6 -
26/01 kl 11 -10 19 9 -
26/01 kl 12 -6 21 15 -
26/01 kl 13 -1 19 18 -
26/01 kl 14 3 12 15 -
26/01 kl 15 6 6 12 -
26/01 kl 16 10 4 14 -
26/01 kl 17 14 5 19 -
26/01 kl 18 15 6 21 -
26/01 kl 19 11 12 23 -
26/01 kl 20 5 25 30 -
26/01 kl 21 0 39 39 -
26/01 kl 22 -4 48 44 -
26/01 kl 23 -6 54 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 48 77 17 35
Laveste vannstand -25 -20 4 -7 -5
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm