Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -4 59 55 -
27/01 kl 01 2 60 62 -
27/01 kl 02 7 55 62 -
27/01 kl 03 8 53 61 -
27/01 kl 04 10 54 64 -
27/01 kl 05 13 58 71 -
27/01 kl 06 14 63 77 -
27/01 kl 07 10 67 77 -
27/01 kl 08 4 63 67 -
27/01 kl 09 -2 57 55 -
27/01 kl 10 -6 50 44 -
27/01 kl 11 -9 46 37 -
27/01 kl 12 -9 43 34 -
27/01 kl 13 -4 40 36 -
27/01 kl 14 1 35 36 -
27/01 kl 15 4 31 35 -
27/01 kl 16 6 26 32 -
27/01 kl 17 10 21 31 -
27/01 kl 18 13 17 30 -
27/01 kl 19 12 15 27 -
27/01 kl 20 7 15 22 -
27/01 kl 21 2 13 15 -
27/01 kl 22 -3 11 8 -
27/01 kl 23 -6 10 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 48 77 17 35
Laveste vannstand -25 -20 4 -7 -5
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm