Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -7 9 2 -
28/01 kl 01 -3 9 6 -
28/01 kl 02 4 9 13 -
28/01 kl 03 7 10 17 -
28/01 kl 04 9 6 15 -
28/01 kl 05 11 2 13 -
28/01 kl 06 13 0 13 -
28/01 kl 07 12 0 12 -
28/01 kl 08 7 0 7 -
28/01 kl 09 1 2 3 -
28/01 kl 10 -4 3 -1 -
28/01 kl 11 -8 4 -4 -
28/01 kl 12 -10 3 -7 -
28/01 kl 13 -7 3 -4 -
28/01 kl 14 -2 3 1 -
28/01 kl 15 2 3 5 -
28/01 kl 16 4 2 6 -
28/01 kl 17 6 -1 5 -
28/01 kl 18 10 -3 7 -
28/01 kl 19 12 -4 8 -
28/01 kl 20 9 -3 6 -
28/01 kl 21 4 -3 1 -
28/01 kl 22 -1 -2 -3 -
28/01 kl 23 -5 -1 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 48 77 17 35
Laveste vannstand -25 -20 4 -7 -5
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm